Alman yerel yönetimler her zaman elektrik ve özellikle ısı temini için daha fazla para kabul etmek zorunda. Bu nedenle, daha fazla şehir ve kasabalarda kendi eskitemediği belediye enerji temini için karar verir. Almanya’daki enerji tüketiminin yaklaşık% 40’ı binalarda kaynaklanır. Bir ısı entegrasyonu için çeşitli yapıların temin etmek ve ısı ağı vasıtasıyla ısı dağılımının özet genellikle en ekonomik ve verimli bir çözümdür. Yani mevcut yerel yenilenebilir enerji kaynaklarının arz entegre edilebilir. (PVC) böylece kombine ısı ve güç üretimi kullanarak ısıtma ağları için enerji üretmek. Bu birincil enerji büyük ölçüde kaydedilebilir. Bir PVC ekonomik çalışması için çok önemli bir ön koşul yeterli ısı baz yük olduğunu. Bu durum, ideal bir ısı ısıtma sistemi veya şebekesi elde edilir.