Ne zaten geleceğin enerji standardını yapar ? 2020’den itibaren ,AB’deki tüm yeni binalar neredeyse hiçbir enerji ısıtma , sıcak su , havalandırma ve soğutma için ihtiyaç olacaktır . Gibi erken 2019 gibi , bu gereksinimi karşılamak için kamu otoriteleri tarafından yeni binalar . Bu konuda yeni Madde 9 ” neredeyse sıfır enerjili binalar ” için politika katılın . Bunlar Ek Direktifinin I ( binaların enerji performansının hesaplanması için genel çerçeve ) uyarınca belirlenen çok yüksek bir genel enerji verimliliği ile bina vardır . Denecek veya derece küçük enerji gereksinimleri yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji gibi olmalıdır – kaplıdır – ayrıca yerinde ve ya binası yakınında oluşturulan .